In onze 6 natuurgebieden bieden wij mensen een mooie, laatste rustplek in de natuur. Natuurbegraven Nederland ontwikkelt natuurgebieden in Nederland waar het mogelijk is om in een gedeelte hiervan een eeuwigdurende plek te reserveren.

Pettelaarpark 106
5216 PR Den Bosch
073 303 02 83