Wij werken 24 uur per dag met water. Dat doen we voor 744.000 inwoners en bedrijven in Oost-Brabant. Om te zorgen voor droge voeten, schoon water en voldoende water. Als waterschap zuiveren we het rioolwater. Ook regelen we het waterpeil in beken, sloten en rivieren, zodat het niet te hoog of te laag is. En…